Medienkatalog

OrCam MyEye 2

KI-Steckbrief
03.11.2020 | Künstliche Intelligenz

KI-Steckbrief zu OrCam MyEyes 2